Finns det hälsorisker med vete?

Wheat_harvest_in_Richmond_TownshipPrecis som med allt annat som används i stor utsträckning skapas det en stor forskningsapparat. Detta är naturligtvis till för att ta reda på vilka för- och nackdelar som det finns med dessa olika produkter. Det finns många fördelar med detta, då det kan hjälpa olika människor i olika situationer att veta hur mycket av just denna produkt som är lämpligt att inta per dag. Genom dessa forskningar framkommer det även vilka risker som det finns med att äta denna gröda. Hur långt har då forskningen rörande vete kommit, och finns det verkligen några hälsorisker med att äta vete?

Här handlar det naturligtvis om att tänka på vad som används i dagens moderna teknik gällande odling och framställning av vete. Dagens vete är inte samma vete som våra förfäder en gång i tiden odlade på naturlig mark. Här handlar det då i första hand om att vete i sig inte alls är ohälsosamt, men med de tillsatser som tillkommer under odlingen kan detta förändras. Det är därför som det idag talas så mycket om ekologisk odling, att helt enkelt gå tillbaka till det gamla rena sättet att odla sina produkter.

Tyvärr fungerar inte detta så bra i dagens moderna värld. I de flesta av länderna idag har inte alla tillgång till mark och land att odla sina egna grödor på, utan är beroende av större producenter. Då handlar det om att skapa tillräckligt med vete för den efterfrågan som finns, och då måste det göras så effektivt som möjligt. Detta kan medföra hälsorisker från tillsatta produkter under odlingen. I övrigt talar vi om att vete i fullkornsbröd höjer blodsockerhalten, vilket inte anses sunt för alla människor. Dock kan det vara en bra och hälsosam hjälp för de med diabetes om detta används vid rätt tillfällen för ett för lågt värde av blodsocker.